Medzinárodný seminár Nihon Tai Jitsu - Szerencs (HU)/International Nihon Tai Jitsu in Szerencs (HU)

12.07.2012 08:00

V dňoch 12. - 15. júla 2012 sa uskutoční medzinárodný seminár, ktorý organizuje Renshi Gusztáv Vikartóczky v rámci organizácie Niho - Tai Jitsu.

Viac informácii nájdete TU

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.